CFO's Tech Companies to Watch 2018

CFO’s Tech Companies to Watch: Symbiont
CFO’s Tech Companies to Watch: Duo Security
CFO’s Tech Companies to Watch: X.ai
CFO’s Tech Companies to Watch 2018: Exabeam
CFO’s Tech Companies to Watch 2018: UiPath
CFO’s Tech Companies to Watch 2018: Tipalti
CFO’s Tech Companies to Watch 2018: Prattle
CFO’s Tech Companies to Watch 2018: Pymetrics